14 februari 2005 Klik hier voor een kaart van RWANDA
Oorspronkelijk wilden we naar Burundi, maar al vlug bleek dat er in het land nog te veel onrust heerst. Het buurland Rwanda bleek meer geschikt, en toen we vernamen dat de vader van een collega van Tinne er woonde en werkte waren we vlug overtuigd. Het is altijd een voordeel als je informatie uit eerste hand kunt krijgen.

Voor de ticketten hebben we gekozen voor SN Brussels. Ze vliegen rechtstreeks op Kigali en dat is toch wel een belangrijk voordeel. De ticketten zijn vrij duur, maar er zijn weinig alternatieven en de bestemming is niet echt courant.

We vertrekken in Brussel op 28 juni en zijn terug op 17 juli.

Rwanda kort
Rwanda is een landje met een oppervlakte van 26.340 km² en is met zijn 8 miljoen inwoners heel dicht bevolkt. Er heerst een ideaal klimaat met een temperatuur die gedurende het ganse jaar schommelt rond 25°C. De natuur is er prachtig met heuvelachtige landschappen, vulkanen, meren, parken, gorilla’s in de mist… Oorspronkelijk was het kleine landje een feodaal koninkrijk maar in 1885 werd het gekoloniseerd. Eerst door Duitsland en na WO I door België. Rwanda werd onafhankelijk in 1962. Vandaag is Rwanda straatarm en getekend door een van de verschrikkelijkste genocides van de 20ste eeuw (1994) die het leven kostte aan ongeveer 1 miljoen mensen. Sinds 10 jaar is het land moeizaam bezig aan de heropbouw van een totaal ontredderde samenleving.

Door de oorlog en de genocide waren de jaren 1990-94 ook voor het toerisme in Rwanda desastreus. Even enkele cijfers : het aantal buitenlandse toeristen schommelde tijdens de ‘goede jaren’ 1985-1989 rond de 37.000 per jaar, tussen 1990 en 1997 daalde dit aantal tot nauwelijks 1.000 om van 1998 tot 2004 weer langzaam te stijgen tot ongeveer 11.000 vandaag. Dit komt overeen met een jaarinkomen voor de Rwandese economie van om en bij de 8 miljoen dollar (ter vergelijking : Kenya ontvangt zowat 840.000 bezoekers per jaar die 500 miljoen dollar ‘opbrengen’).

De toeristische troeven zijn er in Rwanda (parken, gorilla’s, Kivumeer...) en het belang van het toerisme wordt niet onderschat maar de officiële visie op de promotie en ontwikkeling ervan is te eenzijdig en te ambitieus omdat hoofzakelijk aan de kapitaalkrachtige, oppervlakkige toerist wordt gedacht en omdat men verwacht dat dit marktsegment zeer sterk zal groeien gedurende de komende jaren. Zo beoogt men tegen 2010 70.000 toeristen te (ont)vangen die samen 100 miljoen dollar zullen besteden; dit is een hoogst onrealistisch objectief en de vraag is ook aan wie dat inkomen tengoede komt. Eco-toerisme wordt ook gelijkgesteld met duur en elitair toerisme wat niet altijd het geval hoeft te zijn.

Paul Lambers, zijn zoon Mathias en enkele vrienden willen hieraan iets veranderen en hebben het project STUDY STAPPING STONE opgericht. Het beoogt de ontwikkeling van het lage budget toerisme gekoppeld aan een wederzijdse interesse en uitwisseling tussen leerlingen van middelbare scholen. Het is voorlopig een kleinschalig initiatief waaraan drie partners deelnemen : de Rwandese scholen, geïnteresseerde low-budget toeristen en sympathiserende sponsors.

Wij steunen dit project volledig en willen ons steentje bijdragen. Ga zeker een kijkje nemen op hun site, er worden regelmatig aktiviteiten georganiseerd en alle hulp is meer dan welkom !